داستان ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند چیست ؟

  • شروع کننده موضوع آیلا
  • تاریخ شروع

آیلا

Guest
ریشه این ضرب المثل از کجا می‌آید کنایه از چیست این ضرب المثل در چه جاهایی کاربرد دارد ؟ معنی کامل ضرب المثل ماه پشت ابر نمی ماند چیست ؟


اگر قدری فکر کنیم می فهمیم که ماه زیباتر و بزرگتر از این است که پشت ابر مخفی شود
پس چرا باید پشت ابر بماند و یا شاید بادی بوزد وابرها را با خود ببرد و ماه زیبا از پشت
ابر پیدا شود ، ولی این ظاهر قضیه است و معنی این ضرب المثل بسیار فراتر از این
مفهوم است . این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می رود که به جای یکرنگی ،صفا
وصمیمیت ومهربانی ، دو رویی ،ریا و مکر و حیله راانتخاب کرده اند و همیشه می خواهند
با دروغ به اهدافشان برسند .اینان برای رسیدن با اهدافشان گاهی کاه را کوه وگاهی کوه را
کاه می کنند ود راین را ه از هیچ کوششی دریغ نمی کنند . اینان در ظاهر خود را دلسوز
دیگرا ن و دایه هایی بهتر از مادر می دانند .
ضرب المثل ” ماه همیشه زیر ابر نمی ماند ” اشاره به از بین نرفتن راستی و واقعیت
دارد.
این مثل بیان می دارد که حقیقت همیشه پنهان نیست و واقعیت روزی عیان خواهد شد.
باید این حقیقت راپذیرفت که عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغگویی حسرت و
پشیمانی . از این رو این ضرب المثل برای آشکار شدن حقیقت مورداستفاده قرار می گیرد
و فریبکاری برای همیشه پنهان نخواهد ماند
شاید برای مدتی آسمان ، ابری باشد و تاریکی همه جا را فراگرفته باشد ؛ لکن این وضع
ادامه نخواهد یافت بنابراین به این واقعیت می رسیم که حقیقت همیشه مخفی نمی ماند و
بالاخره آشکار می شود. در واقع در این مثَل، حقیقت به ماهی تشبیه شده که در پشت ابرها
پنهان شده و چون ابرها ( که مانند زمان) سریع می گذرند، سرانجام حقیقیت از ورای آن نمود
پیدا می کند.در جهان هر عملی عکس العمل و بازتابی دارد؛ اگر شخصی دروغ بگوید، روزی دروغ
هایش برملا خواهد شد، اگر شخصی دیگران را فریب دهد به طور یقین دیگران هم او را

فریب خواهند داد و … هزاران کار خوب و بدی که هیچ گاه پشت ابر تمی ماند و نتیجه اش
حتما مشخص خواهد شد.
کوتاه سخن آنکه ؛ این ضرب المثل تنها در مورد مکر و حیله به کار نمی رود؛ بلکه اگر
فردی به دیگران بدون توقع خوبی می کند ولی کسی زحماتش را متوجه نمی شود و
قدردانی نمی کند، بالاخره روزی نتیجه این زحمات و کارهای خوبش را که به اصطلاح،
«پشت ابر مخفی مانده،» خواهد دید .​
 

بالا