دارم گریه میکنم??????

  • شروع کننده موضوع فاطمه
  • تاریخ شروع

فاطمه

Guest
الان از خداب بیذار شدم یهو با اشک چشم ادامش همینحوری داره میاد اشکم. بند نمیاد ???????????
 

شلوار

Guest
منم از صب مماغم داره گریه میکنه لعنتی ??
 

بسته شد

Guest
چراااا سرکارت کنسل شده نکنه؟؟
 

زن_جومونگ_منم

Guest
خودتیییی???????اصلا توقع نداشتم تاپیکی جز کارت بزنی ایول مایه دلگرمی هستی???
 

بالا