دارم اماده میشم برم ب دیار مدرسه

  • شروع کننده موضوع جوجو?
  • تاریخ شروع

جوجو?

Guest
دقیقا اولین زنگ هم فیزیک دارم دومین زنگ هم امتحان جغرافیا لغو شد ولی میپرسه و من نخوندم دعا کنین نپرسه?✋از ۴ ظهر دیروز تا الان ۶ صبح داشتم فیزیک مخوندم دعا کنین ۲۰ شم?????
 

والریا

Guest
دقیقا اولین زنگ هم فیزیک دارم دومین زنگ هم امتحان جغرافیا لغو شد ولی میپرسه و من نخوندم دعا کنین نپرسه?✋از ۴ ظهر دیروز تا الان ۶ صبح داشتم فیزیک مخوندم دعا کنین ۲۰ شم?????
منم دارم اماده میشم برم
امتحان تاریخ دارم از ۱۳ درس??
هر دوتاتون موفق باشین عزیزای دلم?
 

تو رو سننه هستم:)

Guest
دقیقا اولین زنگ هم فیزیک دارم دومین زنگ هم امتحان جغرافیا لغو شد ولی میپرسه و من نخوندم دعا کنین نپرسه?✋از ۴ ظهر دیروز تا الان ۶ صبح داشتم فیزیک مخوندم دعا کنین ۲۰ شم?????
منم دارم آماده میشم امتحان تاریخ ادبیات دارمممم??
 

وانیتاس

Guest
ما زنگ اول علوم داریم که کتبی امتحان میگیره?خوندماااا ولی استرس مرا فراگرفته است
 

بالا