دارم از تعجب شاخ درمیارم

  • شروع کننده موضوع چال گونه
  • تاریخ شروع

هایدی

Guest
دوستم امروز گفت تو خاله بازیاشون یا دکتر بازیاشون دختر و پسر اندام ممنوعه همو میدیدن و به اونایی ک سنشون کمتر بوده شیر میدادن ????کیا اون مدلی بازی کردن
عایا فقط من مثبت بودم
یا خدا
نه ما اینجوری نبودیم با اینکه تمام هم بازیام پسر بودن اما رعایت میکردیم
 
استارتر
استارتر

چال گونه

Guest
یا خدا
نه ما اینجوری نبودیم با اینکه تمام هم بازیام پسر بودن اما رعایت میکردیم
میگفت میرفتیم یه جایی ک کسی نبینه پشت بالشتا و چادرا بعد مراقبم میزاشتیم و نقش زن و شوهرو بازی میکردیم????
 

مااماان_ساامیاار

Guest
ما وسطی و اینا
این مدل مامان بازی، همیشه مامانم عین عقاب مواظب بود همش میگفت تو مامان فلانی بچه .. شوهرشم مرده مثلا
از اون بچگی هر چی نقش شوهر مرده بود با من بود اما خب واقعا رابطه زناشویی هم بلد نبودیم
 
استارتر
استارتر

چال گونه

Guest
ما وسطی و اینا
این مدل مامان بازی، همیشه مامانم عین عقاب مواظب بود همش میگفت تو مامان فلانی بچه .. شوهرشم مرده مثلا
از اون بچگی هر چی نقش شوهر مرده بود با من بود اما خب واقعا رابطه زناشویی هم بلد نبودیم
حالم ازش بهم خورد دختره چندش بعد میگ ما چیزی بلد نبودیم فقط مال همدیگرو میدیدیم اونایی ک سنشون بیشتر بود اونا ی کارایی میکردن
 

هایدی

Guest
میگفت میرفتیم یه جایی ک کسی نبینه پشت بالشتا و چادرا بعد مراقبم میزاشتیم و نقش زن و شوهرو بازی میکردیم????
??‍♀️هیچی دیگه
یکی از دوستام می‌گفت یه کلیپ دیده خواهر و برادر سه چهار ساله دارن مال همو نگا میکنن دستکاری میکنن??‍♀️من فقط نگران اون دخترام میگم خدا کنه چیزیش نشده باشه
 

خاموش

Guest
ما مثل آدمیزاد خاله بازی میکردیم اینکارا اصلا غیر عادیه باخواهرم ودوستام وفامیل قشنگ خاله بازی لی لی وسطی هفت سنگ گرگی چه میدونم اینایی که گفتی تواون سن به مغزم خطور نمی‌کرد آخه مامانم هم خییییلی حساس وتیزبین بود
 

مااماان_ساامیاار

Guest
ما مثل آدمیزاد خاله بازی میکردیم اینکارا اصلا غیر عادیه باخواهرم ودوستام وفامیل قشنگ خاله بازی لی لی وسطی هفت سنگ گرگی چه میدونم اینایی که گفتی تواون سن به مغزم خطور نمی‌کرد آخه مامانم هم خییییلی حساس وتیزبین بود
اخی لی لی
یادش بخر
 
استارتر
استارتر

چال گونه

Guest
??‍♀️هیچی دیگه
یکی از دوستام می‌گفت یه کلیپ دیده خواهر و برادر سه چهار ساله دارن مال همو نگا میکنن دستکاری میکنن??‍♀️من فقط نگران اون دخترام میگم خدا کنه چیزیش نشده باشه

والا عروس شدم
شوهرم رو دیدم یهو گفتم وای این چرا یهو بزرگ شد
اینقد ترسیده بودم
دو ماه نمیزاشتم نزدیکم شه
بهش گفتی ینی?
 

هایدی

Guest
واقعا چقدر این دوره تربیت فرزند سخته?
بچها چشم و گوش باز شدن چون خانواده ها رعایت نمیکنن.
من باشگاه میرفتم یه خانومه تعریف میکرد می‌گفت به بچهام گفتم میخواید مش.روب بخورید بیاید باهم بخوریم .پیش ما بخورن خیلی بهتره تا پیش بقیه بخورن ?✌️
 

بالا