خیلی خسته و کوفته ام باردارم و نفسم تنگه

  • شروع کننده موضوع مامان_جوجویی70
  • تاریخ شروع

مامان_جوجویی70

Guest
تا دراز میکـشم نفسم تنگ میشه بعد تا بلند میشم سرفه میکنم خوب میشم
ماه۸ ام هم به سلامتی داره تموم میشه
زیر سرمم بلند کردم اما جز گردن درد سودی نداشته
شما ماهای آخر بارداری چکار میکردید؟
 

مژده

Guest
تا دراز میکـشم نفسم تنگ میشه بعد تا بلند میشم سرفه میکنم خوب میشم
ماه۸ ام هم به سلامتی داره تموم میشه
زیر سرمم بلند کردم اما جز گردن درد سودی نداشته
شما ماهای آخر بارداری چکار میکردید؟
نمیتونی نیم خیز دراز بکشی؟ مثل صندلی اتوبوس

دو تا بالشت تکیه بده به هم نمیخیز بخواب
 
استارتر
استارتر

مامان_جوجویی70

Guest
نمیتونی نیم خیز دراز بکشی؟ مثل صندلی اتوبوس

دو تا بالشت تکیه بده به هم نمیخیز بخواب
نه خیلی سختم ومر درد دارم
خوابم میاد شدید اما نفسم میگیره
 

mersana1400

Guest
باردار شدن
تا دراز میکـشم نفسم تنگ میشه بعد تا بلند میشم سرفه میکنم خوب میشم
ماه۸ ام هم به سلامتی داره تموم میشه
زیر سرمم بلند کردم اما جز گردن درد سودی نداشته
شما ماهای آخر بارداری چکار میکردید؟
انشاالله سالم بگیری بغلت عزیزم ....این روزای آخر هم میگذره ...واسه منم دعا کن باردار شم مرسی
 

بالا