خیانت ?

  • شروع کننده موضوع زندانیه سیاه بخت
  • تاریخ شروع

زندانیه سیاه بخت

Guest
خواب دیدم شوهرم موقع رفتن به سرکار به خودش میرسه عطر زد گفتم کنار من بوی گندیده میدی سرکار رفتنی، عطر میزنی
چیزی نگفت رفت
بعدش دیدم یه نفر با یه زن جوان وارد شد تو حیاط مرده از لباس. شوهرم پوشیده بود
فکر کردم شوهرمه
بعد گفتم سلام نگا کرد دیدم شوهرم نیست خیلی ترسناک بود کلی گریه کردم تو خواب
 

پرنسا

Guest
بنظرم باید مشاوره بشی دوست عزیز
 

دختران تابستان

Guest
خواب دیدم شوهرم موقع رفتن به سرکار به خودش میرسه عطر زد گفتم کنار من بوی گندیده میدی سرکار رفتنی، عطر میزنی
چیزی نگفت رفت
بعدش دیدم یه نفر با یه زن جوان وارد شد تو حیاط مرده از لباس. شوهرم پوشیده بود
فکر کردم شوهرمه
بعد گفتم سلام نگا کرد دیدم شوهرم نیست خیلی ترسناک بود کلی گریه کردم تو خواب
قدرت جذبت بالاست باخودت این کارونکن
 
استارتر
استارتر

زندانیه سیاه بخت

Guest
به این چیزا فکر نکن
چرا همش تو فکر خیانتی
تو فکرش نیستم به خدا
چون همش تو فکری

بنظرم باید مشاوره بشی دوست عزیز
بخدا میترسم از زندگی متاهلی دیگ
بدبخت شوهرت بابا ولش کن بدبختو چرا انقد شک میکنی
چون همش تو فکری
 

Mahlag

Guest
عزیزم حتما یه چند جلسه ای مشاوره برو ♥️
 

پرنسا

Guest
هسی خواهرمن بجز تاپیک خیانت چیزی ندیدم بزنی
 

بالا