خیانت کردم ?

  • شروع کننده موضوع تیکه_آخر_پیتزا
  • تاریخ شروع

تیکه_آخر_پیتزا

Guest
باورم‌نمیشه بس بی محلی کرد بهم بس سرد شدم ازش بخدا بهونه‌نمیارم واقعا بعضی از مردا فقط اسم دارن شوهر من هیچی نمی‌فهمه هیچی کاش بمیرم ن ميشه برم ن‌میشه بمونم مجبورم بخدا واقعا کم آوردم دیگ
.چت کردم با یه پسری..
 

دلبرخوش خنده

Guest
ای وای خیانت.....همیشه توزندگیم میترسم شریکم خیانت کنه
 

دیانام

Guest
باورم‌نمیشه بس بی محلی کرد بهم بس سرد شدم ازش بخدا بهونه‌نمیارم واقعا بعضی از مردا فقط اسم دارن شوهر من هیچی نمی‌فهمه هیچی کاش بمیرم ن ميشه برم ن‌میشه بمونم مجبورم بخدا واقعا کم آوردم دیگ
.چت کردم با یه پسری..
بی توجهی و ....توجیح کار اشتباهتون نیست
هر مشکلی یه راه حلی داره بهتره از راه درستش مشکلتون رو حل کنی عزیزم
نه خیانت
 

خوشمزه

Guest
باورم‌نمیشه بس بی محلی کرد بهم بس سرد شدم ازش بخدا بهونه‌نمیارم واقعا بعضی از مردا فقط اسم دارن شوهر من هیچی نمی‌فهمه هیچی کاش بمیرم ن ميشه برم ن‌میشه بمونم مجبورم بخدا واقعا کم آوردم دیگ
.چت کردم با یه پسری..
خوچرانمیتونی برگردی چجوری اشناشدی باطرف
 

Choi mary

Guest
هیچ توجیهی نداره اگه شوهرت فهمیده ببخشه میتونی جبران کنی ولی در غیر این صورت اگه بمونی هم داری گولش میزنی
 

بالا