خونه خریدیم🤔😕

فرششته

کاربر جدید
عضویت
Nov 20, 2022
جنسیت
خانم
دیشب ی اپارتمان گرفتیم صاحب خونه افغان بودن امروزرفتیم بانک پولشو بزنیم ازحساب کم شد بازبرگشت ب حساب خودمون پوله زنگ زدیم بنگاهیه میگه چون افغانن اینطوری شده شنبه بازبرید بریزید !چرا اینجوریه یعنی الان چیکارکنیم😑
 
استارتر
استارتر
فرششته

فرششته

کاربر جدید
عضویت
Nov 20, 2022
جنسیت
خانم
یعنی همین دیگه باید موقعی ک میری بانک پولو بزنی ب حساب خود مالک قبلی صاب خونه قبلی ماهم افغان هستن پولو ک واریز کردیم باز بعد چنددیقش برگشت ب حساب خودمون... نمیدونم چی میشه شانس منم شوهرم انقد کم حوصله و کم صبره 😑
 

بالا