خوشبختی

نادیامم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Sep 9, 2020
ارسال ها
1,828
سن
19
عشقی که من دارم دوست داشتنه محضه من در کنار تو خوشبختم هر لحظه
خوشبختی یعنی که دنیای من هستی ممنونم از اینکه دل به دلم بستی

هر جا که من میرم یاد تو همراهمه بودن کنار تو تعبیر رویامه
دنیا اگه بد شد بازم کنارم باش تو این همه آدم تنها تو یارم باش

لبخند لبهامو مدیونه خوبیتم من تویه آغوشت بوی تو رو میدم
عطر تنت اینجا عطر شقایق شد با خوبیای تو این مرد عاشق شد

تکست آهنگ خوشبختی حجت درولی

من با تو خوشبختم خوشبین به آینده دنیای من شاده لبهات که میخنده
تو عشقه من هستی بی مرز و محدوده بودن کنار تو هر حالتش خوبه

هر جا که من میرم یاد تو همراهمه بودن کنار تو تعبیر رویامه
دنیا اگه بد شد بازم کنارم باش تو این همه آدم تنها تو یارم باش

لبخند لبهامو مدیونه خوبیتم من تویه آغوشت بوی تو رو میدم
عطر تنت اینجا عطر شقایق شد با خوبیای تو این مرد عاشق شد
 

هلنم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Nov 11, 2020
ارسال ها
9,086
عشقی که من دارم دوست داشتنه محضه من در کنار تو خوشبختم هر لحظه
خوشبختی یعنی که دنیای من هستی ممنونم از اینکه دل به دلم بستی

هر جا که من میرم یاد تو همراهمه بودن کنار تو تعبیر رویامه
دنیا اگه بد شد بازم کنارم باش تو این همه آدم تنها تو یارم باش

لبخند لبهامو مدیونه خوبیتم من تویه آغوشت بوی تو رو میدم
عطر تنت اینجا عطر شقایق شد با خوبیای تو این مرد عاشق شد

تکست آهنگ خوشبختی حجت درولی

من با تو خوشبختم خوشبین به آینده دنیای من شاده لبهات که میخنده
تو عشقه من هستی بی مرز و محدوده بودن کنار تو هر حالتش خوبه

هر جا که من میرم یاد تو همراهمه بودن کنار تو تعبیر رویامه
دنیا اگه بد شد بازم کنارم باش تو این همه آدم تنها تو یارم باش

لبخند لبهامو مدیونه خوبیتم من تویه آغوشت بوی تو رو میدم
عطر تنت اینجا عطر شقایق شد با خوبیای تو این مرد عاشق شد
چههه قشنگگگ مرسیووو😍😍😍
 

دختر جذاب

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Sep 28, 2020
ارسال ها
5,798
حجتتت درولییییی😍😍
خیلی وقت بود نمی ذاشتی
جای خالیش تو سایت حس میشد😥
 

بالا