خودایاااااااا شکرتتتتت

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
دارم تنا میشم
قراره خونه پارتی بگیرم
ولی نه بهتره بشینم درسامو بخونم هییی
نمدونم حیف نیست تنا باشم و درس بخونم؟
نه چه حیفی
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
همه بیخیال غصهههه
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
اره دختر خانوم دستتو بده تو دست دوست
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
اقا پسر دختره چه لوسه
جووون جووون
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
حالا بیا قرش بدههه??
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
دوس دارم عاشق بشممم
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
ببرمت دریا نه اقیانوس
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
الکی تیریپ خود کشی بیااام
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
بگی اشکین نه کوتاه نیام
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
دوس دارم عاشق بشم
دوس دارم عاشق بشمم
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
خب دیگه من برم بخونم
اودافیظ
 

بالا