خدا کنه که

  • شروع کننده موضوع شاتوت?
  • تاریخ شروع

شاتوت?

Guest
حداقل این یکی صاحب کارم خوب باشه یهو اخلاقش عوض نشه
و زودی اون کاغذ پشت ویترین که برای فروشنده میخواییم هم برداره
اتفاقا دیروز پریروز یکی دونفر امدن بهش گفتم گفت بهشون بگو فعلا نمیخوام
 
استارتر
استارتر

شاتوت?

Guest
حقوقش زیاد نیس و برام مهم نیست ولی اگر زیاد هم کرد که دمش گرم
 

بالا