حضرت یوسف

  • شروع کننده موضوع بور چشم سبز
  • تاریخ شروع

سبزی?

Guest
۲۰ سال میشه ۷۳۰۰ روز
تو اون ۷۳۰۰ باری ک پخش شد
۲۱۹۰۰ بارش و فقط من دیدم
لامصببب همه تکراراشو، صب ظهر شب نگا میکردم?
 

یوتآب

Guest
200 بار سریالو دیدم ولی نمیدونستم 18 سال تو زندان بود
باید میذاشتن صبر یوسف ??
 

بالا