حصلم سر رفته ????

  • شروع کننده موضوع پناه
  • تاریخ شروع

پناه

Guest
خیلی حصلم سررفته بیاین حرف بزنیم موضوع آزاد هرکی هر حرفی میخواد بزنه
 

ببین

Guest
تازه من تو همه تاپیکاشم بودم
ولی یادم رفته بود حافظه نیس که
حالا اشتی کردی
مادر شوهرت دیگه نیومد خوارباری؟
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
تازه من تو همه تاپیکاشم بودم
ولی یادم رفته بود حافظه نیس که
حالا اشتی کردی
مادر شوهرت دیگه نیومد خوارباری؟
نه نکبت دیشب غذا هم آورد بالا واسه پسرش یک وقت ضعف نکنه ضعیف نشه پیرزن احمق
 

Luna

Guest
بیا ورزش کن برای یک ساعت ذهنت اروم میشه ?

 

بالا