حس خوب 🪻آرامش🪻

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
‌‌‏‌‌خود‌ را‌‌ تنگ‌ در‌ آغوش‌ بگیر‌ و
دِلخوش‌ به‌ رویای‌ دیگران‌ نباش؛
تو‌ اَولین‌وآخرین‌ انسان‌ در‌ جهان‌ خود‌
هستی و با‌ پایان‌ تو‌ جَهان‌ نیز‌ به‌ پایان‌ می‌رسد.🪐🩷
 
استارتر
استارتر
دختران تابستان

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
تو‌ بارون‌ دنبال‌ رنگین‌کمون‌ باش
تو‌ تاریکی‌ دنبال‌ ستاره‌ باش
در‌ همه‌ چيز‌ دنبال‌
قسمت‌ خوبش‌ باش🫧🍃
 
استارتر
استارتر
دختران تابستان

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
این‌ زندگی‌ توئه‌ با‌ نيت‌ پاک‌ زندگی‌ كن
حقيقت‌ رو‌ بگو‌،‌اشتباه‌ كن
ريسک‌ پذير‌ باش
مسيرت‌ رو‌ در آغوش‌ بكش🌷🍃
 
استارتر
استارتر
دختران تابستان

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
بی‌خیالِ حرف این‌وآن‌ باش
وقتی‌ خودت‌ از‌ زندگی‌اَت‌ لذت‌ ببری
دیگر‌ نگران قضاوت‌هایِ‌ دیگران
نخواهی‌ بود
و‌َ...‌این‌ یعنی‌ خودِ‌ زندگی.🎐✨
 
استارتر
استارتر
دختران تابستان

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
کشتی‌ها به‌خاطر آبی که
اطرافشونه غرق نمیشن ؛
بلکه به‌خاطر آبی که به داخلشون
نفوذ می‌کنه غرق میشن ..
اجازه نده چیزی که دور و برت
اتفاق میفته به درونت نفوذ کنه
و تو رو پایین بکشه🌻☁️💛
 
استارتر
استارتر
دختران تابستان

دختران تابستان

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
با‌خبر‌ باش،،،
پس‌ از‌ ظلمتِ‌ این‌ چند‌ صباح
صبح‌ دولت‌ بِدَمَد،
شادیِ‌ ما‌ پشت‌ دَر‌ است...💫🌱
 

Kiana

⭐⭐سوپر استار⭐⭐
عضویت
May 4, 2023
جنسیت
خانم
قربونت عزیزم
خیلی متنات قشنگ بودن
مخصوصا این، قشنگ رفتم تو فکر
کشتی‌ها به‌خاطر آبی که
اطرافشونه غرق نمیشن ؛
بلکه به‌خاطر آبی که به داخلشون
نفوذ می‌کنه غرق میشن ..
اجازه نده چیزی که دور و برت
اتفاق میفته به درونت نفوذ کنه
و تو رو پایین بکشه🌻☁️💛
 

بالا