حالم از ملچ مچ کردن و هورت کشیدن بهم میخوره

  • شروع کننده موضوع ماری_فکر_مشغول
  • تاریخ شروع

ماری_فکر_مشغول

Guest
خواهشا مثل ادم غذا بخورین . لقمه میزارید دهنتون دهنتونو لطفا بببندید صدا تولید نشه . اطرافیانتون چه گیری کردن با شما خانواده فامیل یا دوست شدن . انسان باشید.
 

مانا،

Guest
منم همین مشکلو دارم
دوسدارم طرف تا میخوره بزنمش
 

سبزی?

Guest
واااای من دلم میخواد خودم و اون طرفو خفه کنم
عین آدم غذا بخورین خب
 

Yegi

Guest
خواهشا مثل ادم غذا بخورین . لقمه میزارید دهنتون دهنتونو لطفا بببندید صدا تولید نشه . اطرافیانتون چه گیری کردن با شما خانواده فامیل یا دوست شدن . انسان باشید.
حق حق حق حق حقققق
من وقتی یکی ملچ ملوچ میکنه یا هورت میکشه دوست دارم بگیرم تک تک موهاشو از سرش بکنم
 

والریا

Guest
و اون لحظه دوست دارم کله طرفو از پشت بگیرم محکم بکوبم تو دیوار یا اون استکان رو تو سرش خورد خاکشیر کنم
 

دلبرخوش خنده

Guest
دقیقاااااا
مثبا صدا خیار خوردن?چایی هورت کشیدن
دوس دارم دهن طرفو جرررر بدم
حقققققققققققق
متنفرم از ای ادمااا
 

بچه قرتی

Guest
واییی خیلی بدههه منم بدم میاد ب شدت چ معنی میده آخه همون کوفتی ک تو خوردی منم اونو خوردم دیگه این کارا چیه باز
 

بالا