جواب چیستان آن چیست که در رادیو و دریا مشترک است

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

مجله خبری

Guest
پاسخ معمای آن چیست که در رادیو و دریا مشترک و هردو آن را دارند؟

جواب: موج
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا