جواب چیستان آن چیست كه بسیارش كم است

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

مجله خبری

Guest
راهنمای معما و چیستان آن چیست كه بسیارش كم است و آن چیست كه كمش بسیار است؟

پاسخ : دوست و دشمن
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا