جواب معمای آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد؟

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

مجله خبری

Guest
راهنمای پاسخ به چیستان آن چیست كه شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد

پاسخ: خواب
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا