تو مترو جاتون به خانمای باردار و پیرزنا بدید ننه?

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

مااماان_ساامیاار

Guest
آی دخترای قشنگم زمانی ک من این سامیار رو حامله بودم محل کارم یه جوری بود ک بهترین مسیرش تا خونه ما مترو بود و گرنه هی باید تیکه تیکه تاکسی سوار میشدی که هم وقتی نمی صرفید هم مالی


منم ایستگاه ادل سوار میشدم اما چون باردار بودم میترسیدم هولم بدن جا گیرم نمی اومد هیچ کسم جاشو بمن نمیداد?
فقط یبار یه پیرزن بلند شد ، گفت بیا بشین مادر، هر چی گفتم نه ، گفت نه بشین ?قراره چند شکم بزایی قوت داشته باشی?


منم نشستم اما هر وقت یادش میافتم یه فاتحه برای امواتش میخونم
 

آماندا

Guest
من همیششششه جامو میدادم به خانمهای سالمند یا باردار یا اونایی که بچه بغلشون بود، تو اون مدت که با مترو میرفتم
با اینکه خودم بدجور کمر درد و پا درد دارم
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
من همیششششه جامو میدادم به خانمهای سالمند یا باردار یا اونایی که بچه بغلشون بود، تو اون مدت که با مترو میرفتم
با اینکه خودم بدجور کمر درد و پا درد دارم
من خودمم جامو میدادم اما خودم باردار شدم کسی نمیداد ی بار واقعا گریه ام گرفته بود?
 

مامان اروین

Guest
من ب مسن تر ها ن?? چون خودمم زانو درد دارم. ولی باردار یا بچه بغل چرا ببینم حتما جامو بهش میدم.
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
منم شهروند بافرهنگی هستم?
همیشه ملاحظه افرادی که شرایط خاص دارن میکنم?

مممنون مهربون
اگه برام پیش اومد چشم?

مرسب گلم
من خیلی سوار مترو نمیشم اما اگه خانم باردار یا پیر ببینم حتما جامو بهش میدم?
خیلی خوبه❤
از این به بعد حتما?البته بعده کرونا فعلا با ماشین شخصی همجا میریم
مرسی مهربون?
 

بالا