تو تمیزی خونه به چی بیشتر اهمیت میدید؟

  • شروع کننده موضوع هایدی
  • تاریخ شروع

ساده دل?

Guest
برای خودم شیرآلات خیلی تو چشممه یا سینک رو هربار میشورم
همه چیز مهمه برام عزیزم ولی بیشتر تمیزی فرشا خیلی تو اولویته که همیشه باید برق بزنه آشپزخونه هم باید دوهفته ی بار خونه تکونی بشه چون بیشتر کارام اونجاست باید تمیز باشه ?
 

مااماان_ساامیاار

Guest
طرف کثیف نباید بمونه، کف اشپزخونه نباید اشغال باشه و توالت


اما رو گاز حساس نیستم?
 

بالا