تقدیم به مامان های امروز و مامان های فردا???

  • شروع کننده موضوع واندروومن
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

واندروومن

Guest
دلم میخواد اگر روزی مادر شدم
چه دختر داشتم چه پسر
بهش فرصت اشتباه کردن بدم
و تمام خوب و بدهای خودمو بهش تزریق نکنم
مبادا راه های نرفته ی خودمو روش پیاده کنم و حسرت های خودمو توی بچه ی خودم ببینم
بهش بستر تجربه و اشتباه کردن ببخشم و اجازه بدم خودش کشف کنه خودش بشناسه

دلم میخواد اگر دوتا بچه داشته باشم توی بحث و دعواهاشون من دخالتی نکنم و پشت هیچ کدوم درنیام

دلم میخواد اونقدر روی زیبایی شناسی خودم کار کنم که برای فرزند خودم فاکتورای غلطی از زیبایی تو مغزش فرو نکنم

دلم میخواد بهش مطالبه گری یاد بدم
بهش یاد بدم شَک کنه و همه چیزو راحت نپذیره
روش فکر کنه و بعد قبول کنه

این روزا فکر میکنم بزرگ ترین چیزی که پدر و مادر میتونه به فرزندش بده چیه؟ یک (قلب مبارز)
که یاد بگیره زندگی اونقدر بالاپایین و طوفان داره که زود سست نشه و در برابر سختی های زندگیش ناامید و منفعل نشه...
__________________________
این روزا به این فکر میکنم آدما چطور جرات میکنن فرزندی بیارن و چقدر این مسئولیت وحشتناک بزرگ و شاید در عین حال شیرینه.
___
(مرداد۹۹)
#زری_نوشت
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا