تفاوت شخصیت شما با مجازی چیه؟؟ ?? به چه آدمی تبدیل می شید؟؟?

  • شروع کننده موضوع پاندا تپولی
  • تاریخ شروع

........

Guest
واقعی خوش خنده شوخی میکنم پرحرفم....

مجازی سعی میکنم خانوم و سنگین باشم چون کسیو درست نمیشناسم ک??
 

بالا