تعبیر خواب?

  • شروع کننده موضوع Janan~
  • تاریخ شروع

Janan~

Guest
خواب دیدم خلط گلومو گرفته بود بعد که خالی کردم یه جفت کفش داغون ازگلوم افتاد بیرون??
 

آتی جان

Guest
صدقه بده
اما اگه تعبیر عاطفه رو بخای
یعنی

تو صورت شوهرت امشب تف کن
اگه حرکتی نکرد باز تف کن
اینقدر تف کن تا ادب بشه
 

بالا