تعبیر خواب عجیب ?????

  • شروع کننده موضوع زندانیه سیاه بخت
  • تاریخ شروع

زندانیه سیاه بخت

Guest
خواب دیدم دارم مرغ میپزم
بعدش تو یه خونه بودیم که یه دیوارش کلا باز بود یه درخت گردوی بزرگ سر سبز که گردو داشت رو دیدم
دوتا ربان قرمز برداشتم از رو زمین که خوابم تموم شد
 

بالا