ترند امسال صورت بی آرایشه

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

گوش مروارید_

Guest
ارایش میکنم به قدری زشت میشم همه بهم میگن ارایش نکن توروخدا حتی اگه ارایشگاه هم برم
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
ارایش میکنم به قدری زشت میشم همه بهم میگن ارایش نکن توروخدا حتی اگه ارایشگاه هم برم
روز عروسیم ی ارایش لایت کرده بودن اینقد تغییر کردم همه گفتن ارایش کن از این ب بعد
اما من بلد نیستم
 

گوش مروارید_

Guest
خودم سفید پوستم بعد ارایشگرم منو برنزه کرده بود صورت مثل ذغال سیاه گردن به پایین سفید مثل کاغذ ?? بدشانسی لباس منم بندی بود تفاوت بدن و صورت کاملا پیدا بود مثل شب و روز ???
 

بالا