تجربه ام راجب درمان فرو رفتگی ناخن پا

سرنوشت

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 3, 2023
جنسیت
خانم
من چندباری حس کردم ناخونم رفته تو گوشت پام و درد می کنه با دست فشار میدادم حس میکردم دردش بیشتر میشه انگشتمو با دستم کشیدم گوشه اش باز بشه با ناخون گیر گرفتم هربار که درد می کرد خون هم نیومد دیگه اینطوری نشد


فکرکنم شده سوهان ناخون گیر رو بندازم گوشه آروم یکم بدم بالا بگیرم این کارم خوبه


امروز نگاه کردم حس کردم کمی رفته تو گوشت پام گرفتم

در کل ناخن شست پا رو باید زود به زود گوشه هاشو بگیری که اینطور نشه


همسرم تازگی گفت شست پام درد می کنه فشار بده فکر میکرد از خستگی کار هست دیدم گوشه اش بادکرده فشار دادم گفتم دردش بیشتر میشه گفت آره گفتم حتما ناخونت رفته تو گوشتت باید بگیرم اینطوری شدنی باید گوشه ناخوناتو بگیری واسه اونم مثله واسه خودم با ناخون گیر گرفتم خوب شد
 
آخرین ویرایش:

بالا