تا حالا شده کسیو دیده باشید که تو بدنش نشونه از خدا باشه؟ ?

  • شروع کننده موضوع نازخاتون خونه
  • تاریخ شروع

نازخاتون خونه

Guest
یادمه یبار بچه بودم یه فیلم اومده بود توش چند تا بچه بودن تو بدنشون نشونه بود مثلا یکیشون رو بدنش یه علامت بود به اسم اللاه یا مثلا بجای پنج تا یکیش شیش تا انگشت داشت وگ یا یکیش یکی از استخونای انگشتش نبود که هیچ مشکلی هم در حرکت دستش اینجاد نمیکرد و خیلی عجیب بود کلا ازین مدلا...
 

بسته شد

Guest
دقیقا همونجایی که رفته بودم واسه مچه دستم پرررر بودن ازمادرایی که ازراهه دور اومده بودن تا دکتر انگشته اضافیه بچه های کوچیکشونو درست کنه???من تااونموقه فک میکردم تعداد ۶انگشته ها کمع
 

نبات

Guest
دستم حالت طبیعی و عادی داره خداروشکر??
دکتر وقتی عکسشو دید تعجب کرد گف دستت باید کج شده باشه چرا انقد سالمه:/
آها یک استخون کوچیک بغل استخون بزرگ و نداره فهمیدم چیشد یک لحظه تعجب کردم فکر کردم از عجایب خلقتی???
 

بسته شد

Guest
11.jpg
 

بالا