بیاین حدس بزنیم??

  • شروع کننده موضوع شلوار
  • تاریخ شروع

شلوار

Guest
توی این مدت که کمو بیش همو شناختیم بیاین حدس بزنیم شخصیت هرکس چجوریه؟ ???
راجع به منم بگین ?
 
استارتر
استارتر

شلوار

Guest
خودم اول شروع میکنم?
بنظرم @مژده جون
خیلی منظم و مقرراتی در عین حال راحت
اطلاعات زیاد دارن راجع به شیر مرغ تا جون آدمیزاد ???
اراده زیاد
اوم ?
خیلی ام خوش اندامن با صورت ظریف ?
یکمم نسبت به اطرافیان سخت گیرن ?
ببخشید دیگه اگه اشتباه بودن ??
 
استارتر
استارتر

شلوار

Guest
@hendoone
خیلی شاد و سرزنده و در مقابل مشکلات کم نمیارن ?
انعطاف پذیر
مهربوووون ?
 

بالا