بیاین برای هم دعاهای خوب خوب کنیم?

  • شروع کننده موضوع صنم
  • تاریخ شروع

صنم

Guest
مهربان پروردگارم. .....
برای شانه های خسته قدری عشق،
برای گامهای مانده در تردید قدری عزم،
برای زخمها مرحم،
برای اخمها لبخند،
برای پرسش چشمان ما پاسخ،
برای خواهش دستان ما باران
برای واژه ها گرما،
برای خوابها رؤیا،
برای این همه سرگشتگی ایمان،
برای این همه بیگانگی الفت،
برای بستگی آغاز،
برای ظلمت جان، روشناییهای پی در پی،
برای حیرت دل، آشناییهای پرمعنا،
برای عشقهای خسته قدری روح،
برای عزمهای مانده قدری راه...
عطا فرما
 
استارتر
استارتر

صنم

Guest
*خدای* *مهربانم* ...
تو نهایتی، تو مهربانترینی
و من چقدر خوشبختم که در
آغوش امنِ
رحمت تو هستم ای بیکران مهربان...
*پروردگارا*...
تو را سپاس برای حضورت
تو را سپاس برای همهٔ موهبت‌هایت
*پروردگارا*...
فصل جدید را
فصل عشق و رحمت ،
فصل آرامش و محبت
فصل پاکی دل و خلوص نیت
برای همه بندگانت قرار بده.
آمین ...
 
استارتر
استارتر

صنم

Guest
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ
ﻫﺮ ﻏﺼﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻭآﺳﺎﻧﯽ
ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻗﯽ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ، ﻫﺮ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﻪ آﺷﺘﯽ
ﻫﺮ ﺯﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻫﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ
ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ
ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺘﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ،
آﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻏﺮﻕ ﻣﺤﺒﺖ
ﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﺠﺰﻩﮔﺮﺕ ﺑﻔﺮﻣﺎ
 

Sogand

Guest
مهربان پروردگارم. .....
برای شانه های خسته قدری عشق،
برای گامهای مانده در تردید قدری عزم،
برای زخمها مرحم،
برای اخمها لبخند،
برای پرسش چشمان ما پاسخ،
برای خواهش دستان ما باران
برای واژه ها گرما،
برای خوابها رؤیا،
برای این همه سرگشتگی ایمان،
برای این همه بیگانگی الفت،
برای بستگی آغاز،
برای ظلمت جان، روشناییهای پی در پی،
برای حیرت دل، آشناییهای پرمعنا،
برای عشقهای خسته قدری روح،
برای عزمهای مانده قدری راه...
عطا فرما
??❤❤
 

بالا