بیاین از شیطنتای بچگیمون بگیم

مامان جیغ جیغوو😁

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
May 11, 2021
جنسیت
خانم
خودم یسری بچهع بودم یروز رفتم رو تلوزیون نشستم تقی تلوزیون به همراه خودم پرت شدیم پایین:\\\

یسری هم با خواهرم دعوام شده بود سر سفره قاشق برداشتم پرت کردم سمتش خورد تو پیشونیش طفلی هنوز جاش هس:\\\\\

باقیشو بگم ابروم میره:\
 

Asall

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Jun 6, 2021
جنسیت
خانم
من کلا عادت دارم وقتی دوستام رو میبینم
با اسکیت دور بوستان ولایت تهران بریم نمیدونم چند کیلومتر هست ( مربی داشتیم ) اینم بگم داشتیم برای مسابقات کشوری آماده میشدیم.
یه پسره اومده بود ما هم فاز برداشتیم ک خیلی خفنیم
خلاصه دیدم با مُخ اومدیم زمین جلوی پاش 😑
اونم از لباسم گرفت خواست بلند کنه که همچین زدم رو دستش که عرررر زد 🤣
خلاصه اگه داری اینو میخونی حلال کن 👊
 
استارتر
استارتر
مامان جیغ جیغوو😁

مامان جیغ جیغوو😁

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
May 11, 2021
جنسیت
خانم
استارتر
استارتر
مامان جیغ جیغوو😁

مامان جیغ جیغوو😁

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
May 11, 2021
جنسیت
خانم
من کلا عادت دارم وقتی دوستام رو میبینم
با اسکیت دور بوستان ولایت تهران بریم نمیدونم چند کیلومتر هست ( مربی داشتیم ) اینم بگم داشتیم برای مسابقات کشوری آماده میشدیم.
یه پسره اومده بود ما هم فاز برداشتیم ک خیلی خفنیم
خلاصه دیدم با مُخ اومدیم زمین جلوی پاش 😑
اونم از لباسم گرفت خواست بلند کنه که همچین زدم رو دستش که عرررر زد 🤣
خلاصه اگه داری اینو میخونی حلال کن 👊
🤣🤣🤦
 
استارتر
استارتر
مامان جیغ جیغوو😁

مامان جیغ جیغوو😁

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
May 11, 2021
جنسیت
خانم
🤫 لو نده 😐
( حالا خوبه خودم اومدم گفتم تو تاپیک ها )
اشکال نداره منم از این گندکاریا زیاد دارم ولی بگم اون نیمچه ابرویی هم که تو این سایت دارم میره😂😂😂
 

ماهیه دخت

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
May 28, 2021
جنسیت
خانم
من کلا عادت دارم وقتی دوستام رو میبینم
با اسکیت دور بوستان ولایت تهران بریم نمیدونم چند کیلومتر هست ( مربی داشتیم ) اینم بگم داشتیم برای مسابقات کشوری آماده میشدیم.
یه پسره اومده بود ما هم فاز برداشتیم ک خیلی خفنیم
خلاصه دیدم با مُخ اومدیم زمین جلوی پاش 😑
اونم از لباسم گرفت خواست بلند کنه که همچین زدم رو دستش که عرررر زد 🤣
خلاصه اگه داری اینو میخونی حلال کن 👊
هعی😂😂
 

Asall

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Jun 6, 2021
جنسیت
خانم
عضویت
Jun 20, 2021
اومم پرسشی ک اینجا باید مطرح کنم اینه ک اول کدومشو بگم🤌🏻🥲
خب ی بار با بچهای اکیپ جمع بودیم گفتن بیاین زنگ بزنیم اذیت کنیم؛ من دو تا سیم داشتم یکیش رو مخصوص اینکار خریده بودم خلاصه همینجوری زنگ زدیم به یه شماره ک یه آقایی برداشت مام نه گذاشتیم نه برداشتیم سریع گفتیم سلام حاج آقا سفر حجتون تقبل الله انشالله حاج آقا راستش میخواستیم برای خوندن خطبه عقد مزاحمتون بشیم لطف کنید بگید چندتا حمد وسوره باید بخونیم ؟! مرده هم قهقهه میزد اون پشت ک من فک کردم نکنه اون پشت عملیات خاصی دارن انجام میدن با حاج خانوم بعد اینکه یه عالمه خندید گفت دستتون دردنکنه روزمو ساختین خدا روزیتونو بده توعمرمون همچین مردم پایه‌ای ندیده بودیم :/
 

اورانوس

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Dec 10, 2020
جنسیت
خانم
به طرز وحشتناکی با ۳ چرخه به سرررررعت سراشیبی رو اومدم پایین ، خوردم زمین پیشونیم خون اومد (نشکست)
پسر همسایه آورد منو تا دم خونه
منم یه گریه‌ای میکردماااا 😂😂😂
 

بالا