بیاین از خودتون بگید ??

  • شروع کننده موضوع Lady_Dracula
  • تاریخ شروع

Lady_Dracula

Guest
سنتون
اسمتون
خلاصه هر چی دوست دارید بگید آشنا بشیم باهم ?
 
استارتر
استارتر

Lady_Dracula

Guest
آماندا یا آناتا ، عاشق هواپیما ، مجرد ، مهندس،
اینجا یه سریا دوستم ندارن و قضاوتم میکنن برای چیزی که دلیلشو نمیدونن
آدم مستقل و تنهایی هستم
عزیزم ??
خوشبختم از آشنایی باهات ?
مجازیه دیگه ناراحت نباش ?
 

بالا