بیاین از خاستگارای عجیبتون بگین???

  • شروع کننده موضوع زیباترینم?
  • تاریخ شروع

بور چشم سبز

Guest
عجیب نبودن باهم سازگار نبودیم
مثلا خانواده و عمه و عمو اونا شاید ماهی ۳ بار بیان اما فامیلای من ایران نیست !
 

پرنسا

Guest
مگه عجیب تراز خواستگاری خودم هس؟؟؟

دامادو نیاورده بودن ??
 

والریا

Guest
منم این پسر دوست پدرم بود که خیلی مرد محترمی بود به احترامش به این پسر توفش گفتم بیاد?
من چون سنم کمه دلم نمیخواد ذهنم درگیر بشه به ننوم گفتم هر کس خواست بیاد خواستگاری ردشون کنه بره?
 
استارتر
استارتر

زیباترینم?

Guest
گفتم
میگفتی همش سه بار چقدر کم
نظرت چیه کل هفته اینجا باشم جمعه برن خونشون به سر بزنن ??
بله؟؟؟ ?
کفت بالاخره یدونه زن دادلششونی?
منم گفتم منو سرمم ببرن زن شما نمیشم بلند شما محترمانه گفتم شرمنده ولی لطفا این بحث همینجا تموم شه انقدجدی که همه ترسیدن??
بد خودم رفتم اتاق و بیرون نیومدم??
 

بالا