بیاین ازسوتی های عقدو عروسی و......تون بگین

  • شروع کننده موضوع رها جونییییی
  • تاریخ شروع

بسته شد

Guest
سوتیه عقده دخترداییم:
عاقد تا واسه دفه اول گف وکیلم عروس گفت بعلههه
وهمهههه خندیدن بهش???سالن ترکید
بعدشم عروس نشست همونجا گریه کرد??
کلی ارومش کردیمو اینابعد به عاقد گفتیم دوباره ازاول شروع کنه ?????
 

هایدی

Guest
سوتیه عقده دخترداییم:
عاقد تا واسه دفه اول گف وکیلم عروس گفت بعلههه
وهمهههه خندیدن بهش???سالن ترکید
بعدشم عروس نشست همونجا گریه کرد??
کلی ارومش کردیمو اینابعد به عاقد گفتیم دوباره ازاول شروع کنه ?????
وای چه فاجعه ای ???
 
استارتر
استارتر

رها جونییییی

Guest
سوتیه عقده دخترداییم:
عاقد تا واسه دفه اول گف وکیلم عروس گفت بعلههه
وهمهههه خندیدن بهش???سالن ترکید
بعدشم عروس نشست همونجا گریه کرد??
کلی ارومش کردیمو اینابعد به عاقد گفتیم دوباره ازاول شروع کنه ?????
وای من چند بار چادرو سرو ته میپوشیدم باز وقتی گفتن دوماد وعاقد داره میاد همه مهمونا اینجوری نگام میردن????
منم اونقدر خجالت میکشیدم که نگو
خوب بلد نبودم ?
 

صنم

Guest
وای من چند بار چادرو سرو ته میپوشیدم باز وقتی گفتن دوماد وعاقد داره میاد همه مهمونا اینجوری نگام میردن????
منم اونقدر خجالت میکشیدم که نگو
خوب بلد نبودم ?
من چادر سرم نکردم بعد عقد جشن داشتیم آرایشگاه رفته بودم و موهام شنیون ایناا یه شال حریر سرم کرده بودم که کلا نصف موهامو پوشونده بود یعنی کل ارایش صورتم و قسمت جلو موهام بیرون بود عاقد که اوومد ماماانم هر کاری کرد شالمو جلو نکشیدم ?????
 
استارتر
استارتر

رها جونییییی

Guest
من چادر سرم نکردم بعد عقد جشن داشتیم آرایشگاه رفته بودم و موهام شنیون ایناا یه شال حریر سرم کرده بودم که کلا نصف موهامو پوشونده بود یعنی کل ارایش صورتم و قسمت جلو موهام بیرون بود عاقد که اوومد ماماانم هر کاری کرد شالمو جلو نکشیدم ?????
اونقدر یه جوری نگاه میکردن مهمونا ازبس هول شده بودم نمیدونستم چی کار کنم
 

مامان دو تا وروجک

Guest
خار شوهرم وسط رقص عروسیمون خرد زمین و از فیلم ادیت نشده و هست
ی تیکه هم داشتم میرقصیدم مادربزرگ شوهرم اومد دست انداخت گردنم خداحافظی کنه اونم هست
شب حنابندونم همون مادربزرگه داره از پله ها میاد بالا و ی دستش روی کمرشه و ی دستش روی زانوش ک اونم هست.

موقع کلیپ باغ هم فیلمبردار بهم گفت وقتی همسرت داره ماشین رو میبره تو هم یواش یواش راه برو منم منظورشو درست نگرفتم خیال کردم منظورشه ک شوهرت دارت قالت می‌ذاره و منم میدوییدم دنبال ماشین و دست گلم رو توی هوا تکون میدادم دیگه حدس چهره حضار با خودتون...
 

mersana1400

Guest
خیلی هول بوده ?
سوتیه عقده دخترداییم:
عاقد تا واسه دفه اول گف وکیلم عروس گفت بعلههه
وهمهههه خندیدن بهش???سالن ترکید
بعدشم عروس نشست همونجا گریه کرد??
کلی ارومش کردیمو اینابعد به عاقد گفتیم دوباره ازاول شروع کنه ?????
 

بالا