بچه ها ینی خیانت کرده بهم؟😭😭😭

زهرا مشیری

کاربر جدید
عضویت
Jun 24, 2024
جنسیت
خانم
بچه ها من با نامزدم دو هفته قهر بودیم

امروز رفتم پیشش اشتی کردیم بعد موقعی ک میخاستم بیام خونه هرچی گفتم گوشیتو بده روبیکاتو ی لحظه ببینم نداد گفت برو حالا هرچی اسرار کردم دست خودت فقط روبیکاتو ببینم نداد گفت حالا برو بعدن نشون میدم یکمم ناراحت شدگفت میدونم شک داری گوشیمو نمیدم بهت چون شک داری بهمنامزدم خودش میدونه شک دارم بهش چون واقعا ادم شکاکی هستمبچه ها ینی چیزی تو گوشیش بود نخاست ببینم؟؟

دوستان اول اسم منو با ی قلب گذاشته بیوگرافی روبیکاش بااین اوصاف بازم ینی با یکی دیگس نخاست روبیکاشو ببینم؟
 

مرجع مزخرفات۲

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Jun 16, 2024
جنسیت
خانم
بچه ها من با نامزدم دو هفته قهر بودیم

امروز رفتم پیشش اشتی کردیم بعد موقعی ک میخاستم بیام خونه هرچی گفتم گوشیتو بده روبیکاتو ی لحظه ببینم نداد گفت برو حالا هرچی اسرار کردم دست خودت فقط روبیکاتو ببینم نداد گفت حالا برو بعدن نشون میدم یکمم ناراحت شدگفت میدونم شک داری گوشیمو نمیدم بهت چون شک داری بهمنامزدم خودش میدونه شک دارم بهش چون واقعا ادم شکاکی هستمبچه ها ینی چیزی تو گوشیش بود نخاست ببینم؟؟

دوستان اول اسم منو با ی قلب گذاشته بیوگرافی روبیکاش بااین اوصاف بازم ینی با یکی دیگس نخاست روبیکاشو ببینم؟
احتمالا
 

علامه طباطبایی

⭐⭐سوپر استار⭐⭐
عضویت
May 4, 2023
جنسیت
خانم
احتمالا ترسیده که بجز روبیکا جای دیگه بری

مکه روبیکا محل خیانته

احتمالا ترسیده جای دیگه رو چک کنی

و اینکه واسه مردا کاری نداره یه گوشی دیگه مسخره با اون خیانت می‌کنه

پس گیر الکی نده چک هم نکن
 

بالا