بچهااااا بیایییین یه لحظه

  • شروع کننده موضوع سارن
  • تاریخ شروع

سارن

Guest
بنظرتون سایت کند نشده؟؟
یانت من ضعیفه؟
 
استارتر
استارتر

سارن

Guest
من فک نمکنم از نت من باشه زیرا همچی اوکی و درسه فقط اینجا اینقد کنده
 

بور چشم سبز

Guest
بله برای من همیشه اینجا کنده
 

بالا