بوت خریدم مامانم زد تو ذوقم ????

  • شروع کننده موضوع جانان،
  • تاریخ شروع

جانان،

Guest
خیلی دلم پوسیده بود رفتم بیرون نزدیکه خونمون یک نیم بوت دیدم خوشم اومد خریدم حالا مامانم میگه زشته پیرزنیه تو سنت کمه بدردت نمیخوره تو هنوز بچه ای سنتو بالا میبره ? زد تو ذوقم ببینید زشته یا نه نظرتونو واقعی بگین اگه زشته نپوشم
 
استارتر
استارتر

جانان،

Guest
خیلی دلم پوسیده بود رفتم بیرون نزدیکه خونمون یک نیم بوت دیدم خوشم اومد خریدم حالا مامانم میگه زشته پیرزنیه تو سنت کمه بدردت نمیخوره تو هنوز بچه ای سنتو بالا میبره ? زد تو ذوقم ببینید زشته یا نه نظرتونو واقعی بگین اگه زشته نپوشم
 

فعلا_تعطیل_تا_اطلاع_ثانوی

Guest
مبارکت باشه
به مامانت بگو اینم پوله خیلیه همینشم دارم
 

نانای اصغر و صغری

Guest
یعنی واقعا اگه ما بگیم زشته نمیپوشی؟ بعد چیکارش میکنی؟?
 
استارتر
استارتر

جانان،

Guest
خیلی دلم پوسیده بود رفتم بیرون نزدیکه خونمون یک نیم بوت دیدم خوشم اومد خریدم حالا مامانم میگه زشته پیرزنیه تو سنت کمه بدردت نمیخوره تو هنوز بچه ای سنتو بالا میبره ? زد تو ذوقم ببینید زشته یا نه نظرتونو واقعی بگین اگه زشته نپوشم
مشاهده پیوست 4450
 

بالا