به نظر شما در جهان افراد از گرسنگی بیشتر میمیرن یا از چاقی؟جواب اینجاس

وضعیت
این موضوع قفل شده است

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا