به نظرتون از چیه

  • شروع کننده موضوع _ساغر
  • تاریخ شروع

_ساغر

Guest
چشام خیلی درد میکنن و محکم پلک میزنن خیلی محکم فشار،شده داده میشن چشمامو میبندم ا، درد
قطره. ریختم فایده ای نداره ژل خارجی هم میزنم اماهیچی نمیدونم چیکا کنم
 

پیشی کوچولو:)

Guest
عام راستش نمیدونم شرمنده که نتونستم کمکت کنم
 

بالا