به حکمتش دل بسپار?

  • شروع کننده موضوع ساده دل?
  • تاریخ شروع

ساده دل?

Guest
-خدا-1-e1587893851984.jpg

دلت که گرفت

دیگر منت زمین را نکش ،

راه آسمان باز است، پر بکش !

او همیشه آغوشش باز است،

نگفته تو را می‌خواند..

اگر هیچکس نیست ، خدا که هست ؟!?
 

بالا