به جای کلاس رانندگی از اینا بخرم؟ بیاین نظر بدین : (

  • شروع کننده موضوع واندروومن
  • تاریخ شروع

واندروومن

Guest
یه حساب سر انگشتی کردم دیدم دانشگاه ها باز بشه
کلا عبور و مرور بدون محدودیت هم باشه و فرضا رانندگی هم یاد بگیرم بازم ماشین رو دست منه ناشی نمیدن که??
نظرتون چیه به جای صرف هزینه برای یادگیری رانندگی، از اینا بخرم؟ با اینا دیگه همجا اقای خودمم!Screenshot (3754).png
 

بالا