بهش گفتم+اسکرین چتا?

  • شروع کننده موضوع تُخس
  • تاریخ شروع

تُخس

Guest
گفتید بگم گفتم
اینم اسکرین چتا
بار ها قبل گفته بودم اما...
Screenshot_20210108_000953.jpg


Screenshot_20210108_001043.jpg


Screenshot_20210108_001008.jpg
 
استارتر
استارتر

تُخس

Guest
با اینکه می‌دونه حسی بهش نداری و دلت پیش یه نفر دیگه س بازم ازت میخواد که بمونی
واقعا عجیبه
نمیدونه من دلم پیش دیگس شک داره میدونی چرا؟
چون اون فرد خیلی پسر مذهبی کار دخترا نداره و اینا یبار رفتم کافه با دوستم هردوشون بودن سر میزا مختلف یدفعه ب من زل زد اونم دید
سالها بعد ینی همی پارسال فهمیدم هم محله مونه و اومد باهام تو اینستا یکم حرف زدو اما هیچ چی راجب عشق و اینا نگف...
اما مرتبا منو چک میکنه حتی ب خودمم نگف منو دوس داره
اما این از اون زل زدنه شک کرده...خو همیجور قشنگ دو سه دیقه زل زد حواسش هیچ جا نبود ضایع بود اما خداییییی هیچی راجب عشق نگف ب من فقط پارسال گفت هم محله ای هستیم و دانشگاه رفننت قبولو ی چیزا گف فهمیدم حواسش ب من بوده دیگه حرفی نزدیم
 

Lady_Dracula

Guest
نمیدونه من دلم پیش دیگس شک داره میدونی چرا؟
چون اون فرد خیلی پسر مذهبی کار دخترا نداره و اینا یبار رفتم کافه با دوستم هردوشون بودن سر میزا مختلف یدفعه ب من زل زد اونم دید
سالها بعد ینی همی پارسال فهمیدم هم محله مونه و اومد باهام تو اینستا یکم حرف زدو اما هیچ چی راجب عشق و اینا نگف...
اما مرتبا منو چک میکنه حتی ب خودمم نگف منو دوس داره
اما این از اون زل زدنه شک کرده...خو همیجور قشنگ دو سه دیقه زل زد حواسش هیچ جا نبود ضایع بود اما خداییییی هیچی راجب عشق نگف ب من فقط پارسال گفت هم محله ای هستیم و دانشگاه رفننت قبولو ی چیزا گف فهمیدم حواسش ب من بوده دیگه حرفی نزدیم
عزیزم دیگه خودت میدونی که این آقا چقدر دوست داره
باید اول تصمیم بگیری که واقعا نمیخوای ایشونو
ممکنه چند وقت بعد پشیمون بشی و بگی یه عشق واقعی.رو از دست دادم
اول با خودت فکر کن ببین اگه دوسش نداری که خیلی راحت بلاکش کن و حتی اجازه حرف زدن نده
بزار اونو فراموش کنه و بره دنبال زندگیش
 
استارتر
استارتر

تُخس

Guest
عزیزم دیگه خودت میدونی که این آقا چقدر دوست داره
باید اول تصمیم بگیری که واقعا نمیخوای ایشونو
ممکنه چند وقت بعد پشیمون بشی و بگی یه عشق واقعی.رو از دست دادم
اول با خودت فکر کن ببین اگه دوسش نداری که خیلی راحت بلاکش کن و حتی اجازه حرف زدن نده
بزار اونو فراموش کنه و بره دنبال زندگیش
در حال تفکر....?
 
استارتر
استارتر

تُخس

Guest
واقعا فکر کن این که کسی رو برای زندگی بخوای قرار نیست کامل شبیه شما باشه واقعا هیچ دو نفری شبیه به هم نیستن
ممکنه ایشون که باهاتون تفاوت داره بتونه شمارو کامل کنه
اخه خیلی تفاوت داره با خانواده ما...هیچ چیمون بهم نمیخوره
 
استارتر
استارتر

تُخس

Guest
دلم براش سوخت اونقدر میخادت چرا نمیخایش؟
دلسوزی تو این مسائل ج نمیده
فکر میکنی من خودم دلم نمیسوزه بله میسوزه
اما وقتی میدونم عشق کورش کرده و خانواده هامون و خودمون و هیچیمون ب هم نمیخوره...حتی اون از چیزایی خوشش میاد ک من نه
 

بالا