بنظرتون کسی که پولداره

  • شروع کننده موضوع دختر مغرور(:
  • تاریخ شروع

دختر مغرور(:

Guest
کسی که ماشین مدل بالا داره حدود 600 تومن
3 تا خونه داره
پولداره
خونه هاهم بزرگن وبورس هم 600 تومن داره
 
استارتر
استارتر

دختر مغرور(:

Guest
اره یا نه
 
استارتر
استارتر

دختر مغرور(:

Guest
اخه من فکر میکردم زندگیه معمولیه اینطور زندگی
پولدار اخیلی فرق دارنا
 

بالا