بعد از 18 سالگی هم امکان بلند شدن قد هست؟؟???

  • شروع کننده موضوع پاندا تپولی
  • تاریخ شروع

پاندا تپولی

Guest
من 8 ماه دیگه مییشم بیست?
هیچ راهکاری نیست که 3 4 سانت دیگه بلند شم؟؟
 

نوه_شرلوک_هلمز

Guest
با کفش پاشنه بلند خیلی چیزا حل کرد
اره
ولی من اصولا هیچ تلاشی نمیکنم که بلند قد یا کوتاه قد جلوه داده بشم واسم مهم نیست واقعا
معمولا اسپورت میپوشم
از خواهرمم خیلی کوتاه ترم با اینکه بچه ارشدم??
 

بالا