برای افزایش تمرکز چیکار کنم؟

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
تا الان داشتم ریاضی کار میکردم ولی حس میکنم اصلا هیچی نفهمیدم
کیفیت هم نداشت درس خوندنم
حس میکنم مغزم گیجه
چه غلطی بکنممم
 

ببین

Guest
ببین یه تکنیک هست خیلی ساده اس اما کارگر
مثلا حفظی که میخونی
یه دستمال پارچه ای سفید یا خط دار دستت باشه با سوزن بدون نگاه کردن کوک مستقیم ساده بزن و بخون
مثلا ۱۰ تا کوک زدی در حین حفظ تاریخ اروم بذارش کنار ولی درسو ادامه بده
همزمان از اپلی فارست هم استفاده کن
برای درسی مثل ریاضی هم اینطوریه که همزمان که مثلا به مشتق و مفهومش فک میکنی در ارامش رو یه خط مستقیم کوک بزنی بعد اروم بذاری کنار و بری تا خوندن با تمرین و مسئله حل کردن
این یه تکنیک ژاپنی میباشه که شخصا برای دخترم نومایه کردم و تاثیرشو دیدم
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
ببین یه تکنیک هست خیلی ساده اس اما کارگر
مثلا حفظی که میخونی
یه دستمال پارچه ای سفید یا خط دار دستت باشه با سوزن بدون نگاه کردن کوک مستقیم ساده بزن و بخون
مثلا ۱۰ تا کوک زدی در حین حفظ تاریخ اروم بذارش کنار ولی درسو ادامه بده
همزمان از اپلی فارست هم استفاده کن
برای درسی مثل ریاضی هم اینطوریه که همزمان که مثلا به مشتق و مفهومش فک میکنی در ارامش رو یه خط مستقیم کوک بزنی بعد اروم بذاری کنار و بری تا خوندن با تمرین و مسئله حل کردن
این یه تکنیک ژاپنی میباشه که شخصا برای دخترم نومایه کردم و تاثیرشو دیدم
خداکنه رو منم جواب بده ننو جونم
 

بالا