برازینب عکس فرستادم گف...

  • شروع کننده موضوع پرنسا
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

پرنسا

Guest
بزارید شات بذارم?
 

مهربانوجان

Guest
خوبه به جوراب تاکید نکرده????
مولودی وار بپوش دختر خجالت داره????? ایش?
 

SMoo

Guest
واااای لباست اااصلان مناسب مولودی نیست یه ست دیگه بپووش ساقم بزن????
تو اینو میگی. بمن گف کجایی گفتم دور همی دوستم. میگف چی پوشیدی؟گفتم نیم تنه با شلوار بگ. میگف چرا جوراب نپوشیدی؟؟ گفتم من نمیپوشم
 
استارتر
استارتر

پرنسا

Guest
تو اینو میگی. بمن گف کجایی گفتم دور همی دوستم. میگف چی پوشیدی؟گفتم نیم تنه با شلوار بگ. میگف چرا جوراب نپوشیدی؟؟ گفتم من نمیپوشم
عی خداااا?
 

مامان،مهدیار

Guest
تو اینو میگی. بمن گف کجایی گفتم دور همی دوستم. میگف چی پوشیدی؟گفتم نیم تنه با شلوار بگ. میگف چرا جوراب نپوشیدی؟؟ گفتم من نمیپوشم
وا مصیبتا ???
بدون جوراب
استغفار کن خواهرم
 

بالا