براتو....!!💕

Rehi

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Feb 16, 2021
ارسال ها
2,753
خنده اخر برا تو، اخرین تیکه پیتزا برا تو، این همه ای کاش واسه من. گل بی خارش برا تو، تیک تاکو این زنگ برا تو، خالیو پوچش برا من. خنکیه اونور بالشت برا تو، موقه خواب همه پتوش برا تو، سیب زمینی سرخ کرده با سس باربیکیو برا تو، دل تنگش برا من. شهر قشنگش برا تو، شیشه عو سنگش برا من. موقه خواب همه لالاییاش واسه تو لولو اگه بود واسه من. اصلا صبح که پاشدی همه خندش واسه تو، رنگین کمونش واسه تو، تو زمستون گرمیه لیوان چایم برا تو، جاده درازش برا من.
ویییی😍👍🏻
بوسسس بط...😘💙
 

4دخت

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Dec 24, 2020
ارسال ها
3,283
خنده اخر برا تو، اخرین تیکه پیتزا برا تو، این همه ای کاش واسه من. گل بی خارش برا تو، تیک تاکو این زنگ برا تو، خالیو پوچش برا من. خنکیه اونور بالشت برا تو، موقه خواب همه پتوش برا تو، سیب زمینی سرخ کرده با سس باربیکیو برا تو، دل تنگش برا من. شهر قشنگش برا تو، شیشه عو سنگش برا من. موقه خواب همه لالاییاش واسه تو لولو اگه بود واسه من. اصلا صبح که پاشدی همه خندش واسه تو، رنگین کمونش واسه تو، تو زمستون گرمیه لیوان چایم برا تو، جاده درازش برا من.
💚💚💚
هر چی آرزوی خوبه مال تو🌹🌹🌹🌹
 

بالا