بدویید مسابقهههههههه 📣📣📣

اورانوس

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
6,730
جنسیت
خانم
بچا مسابقه سودوکو داریم

به برنده کارت شارژ هویه داده میشه

هر کی زودتر حل کنه بفرسته همینجا و صحیح هم باشه ، جایزه متعلق به اونه

سودوکو راستی آزمایی شده و مشکلی هم نداره

بفرمایید

مشاهده پیوست 18915
 

نسا

⭐کاربر طلایی⭐
ارسال ها
3,426
بچا مسابقه سودوکو داریم

به برنده کارت شارژ هویه داده میشه

هر کی زودتر حل کنه بفرسته همینجا و صحیح هم باشه ، جایزه متعلق به اونه

سودوکو راستی آزمایی شده و مشکلی هم نداره

بفرمایید

مشاهده پیوست 18915
هر ردیف چند باید بشه؟
 

بالا