ببخشید میشه لطف کنید به لحظه بیاید تاپیکم

  • شروع کننده موضوع دخی شیطون
  • تاریخ شروع

دخی شیطون

Guest
دیشب مهمونی اومده بود تا ساعت ۴ونیم نشستن
ماهم بعدش وسیله هارو جمع کردیم و خوابیدیم
صبحم ساعت ۸و نیم سرکار بودم تا ۱ و یه کاری پیش اومد مجور شدم باز برم بیرون و یه ۲ساعتی خوابیدم
و عادت ندارم دیر بخوابم
الان چشمام قرمزه و اشک میاد ازش
سردرد شدید
گیجی
چرت و پرت میگم
حس میکنم چشمام از حدقه داره میاد بیرون
و تعادل ندارم
و گیجم
یعنی از چیه؟بی خوابی؟
@خانم پرستار ببخشید شما پرستار بودید دیگه درسته؟
اگه آره میشه لطف کنید بگید مشکلم چیه
 

دختران تابستان

Guest
از
دیشب مهمونی اومده بود تا ساعت ۴ونیم نشستن
ماهم بعدش وسیله هارو جمع کردیم و خوابیدیم
صبحم ساعت ۸و نیم سرکار بودم تا ۱ و یه کاری پیش اومد مجور شدم باز برم بیرون و یه ۲ساعتی خوابیدم
و عادت ندارم دیر بخوابم
الان چشمام قرمزه و اشک میاد ازش
سردرد شدید
گیجی
چرت و پرت میگم
حس میکنم چشمام از حدقه داره میاد بیرون
و تعادل ندارم
و گیجم
یعنی از چیه؟بی خوابی؟
@خانم پرستار ببخشید شما پرستار بودید دیگه درسته؟
اگه آره میشه لطف کنید بگید مشکلم چیه
خستگیه
 
استارتر
استارتر

دخی شیطون

Guest
بخاطر همونه تنظیم خوابت بهم ریخته
باید استراحت کنی فقط
بله درست میگید
ولی متاسفانه الان نمیتونم استراحت کنم و
دارم دیونه میشم
عمه ام از تهران اومدن برقا روشنه منم اذیت میشم
 
استارتر
استارتر

دخی شیطون

Guest
اجازه بگیر عذرخواهی کن بگو سردردم برو اتاق قشنگ استراحت کن درک میکنن
باید همه جا تاریک باشه
عادت بدی دارم
یه صدا هم بیاد از خواب بیدار میشم
 
استارتر
استارتر

دخی شیطون

Guest
از بیخوابی و خستگیه عزیزم ..
اصن ب خودت استراحت ندادی خب ?
ای خدا باید همه جا تاریک باشه
یه صدا هم بیاد از خواب بیدار میشم
ولی عمم از تهران اومدن
ساعت ۸و نیمم باید سرکار باشم
دارم دیونه میشم
 

خانم پرستار

Guest
ای خدا باید همه جا تاریک باشه
یه صدا هم بیاد از خواب بیدار میشم
ولی عمم از تهران اومدن
ساعت ۸و نیمم باید سرکار باشم
دارم دیونه میشم
بگو سرم درد میکنه ، معذرت خواهی کن
برو اتاق بخواب حتماااا ..
حتی شده چشاتو ببند فقط
اینجوری اذیت میشی جانم ???
 

بالا