با پلی کیستیک چند بار باردار شدین؟

  • شروع کننده موضوع گلپرم
  • تاریخ شروع

?یاس رازقی?

Guest
واسه هر بچه چقد طول کشید؟??
من سه تابچه
واسه دوتای اولی هرکدوم سه سال دارووآمپول.
اما اما اما
سومی رویهویی وبیخبرخداخواسته با کاندوم?باردارشدم الانم آویزونم بودداشت شیرمیخورد???
 

?یاس رازقی?

Guest
والامن بیش از۱۷،۱۸ساله درگیرم??
 

بالا