با مربای کپک زده چکار کنیم؟

  • شروع کننده موضوع مجله خبری
  • تاریخ شروع

مجله خبری

Guest
مربای کپک زده را چکار باید کرد و آیا می توانیم مربا کپک زده توت فرنگی و هویج یا آلبالو را مصرف کنیم یا خیر

برخی مواقع مربا کپک می‌زند که دلیل آن نگهداری مربا بیرون یخچال و یا در قفسه‌ها نیست بلکه علت اصلی بیشتر به وجود آب اضافی و شل بودن مربا برمی‌گردد.

چنانچه کپک مربا سطحی باشد، می‌توان آن را به دقت جدا کرد به طوری که تمام قسمت های کپک زده کاملا جدا شوند اما اگر کپکزدگی زیاد باشد، بهتر است مربا را دور بریزید.

توصیه می‌شود بعد از برداشتن کپک سطحی، بقیه آن را بجوشانید تا هم مربا ضدعفونی شده و هم غلظت آن افزایش پیدا کند. در ضمن هیچ وقت مربا را درون ظرف خیس نریزید.

1618701092400.jpeg
 

تک دختر

Guest
مربای کپک زده را چکار باید کرد و آیا می توانیم مربا کپک زده توت فرنگی و هویج یا آلبالو را مصرف کنیم یا خیر

برخی مواقع مربا کپک می‌زند که دلیل آن نگهداری مربا بیرون یخچال و یا در قفسه‌ها نیست بلکه علت اصلی بیشتر به وجود آب اضافی و شل بودن مربا برمی‌گردد.

چنانچه کپک مربا سطحی باشد، می‌توان آن را به دقت جدا کرد به طوری که تمام قسمت های کپک زده کاملا جدا شوند اما اگر کپکزدگی زیاد باشد، بهتر است مربا را دور بریزید.

توصیه می‌شود بعد از برداشتن کپک سطحی، بقیه آن را بجوشانید تا هم مربا ضدعفونی شده و هم غلظت آن افزایش پیدا کند. در ضمن هیچ وقت مربا را درون ظرف خیس نریزید.

مشاهده پیوست 17561
درستههههه?
 

بالا